Maturitní zkoušky 2020/2021

Důležité termíny:

1. 12. 2020 – poslední termín podání přihlášky k MZ jaro 2021 Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna
do 15. 12. 2020 – žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ jaro 2021
2. – 15. 1. 2021 – termín pro podání přihlášky žáků 4. ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika rozšiřující prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
do 1. 2. 2021 – žáci 4. roč. mají možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kódu uvedeného na Výpisu z přihlášky
do 31. 3. 2021 – žáci odevzdají vlastní seznam literární děl pro MZ jaro 2021 prostřednictvím vyučujícího ČJL
7. 4. 2021 – písemná práce MZ z ČJL
12. 4. 2021 – praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
14. 4. 2021 – písemná práce MZ z ANJ
19. – 23. 4. 2021 – písemné maturitní zkoušky TZOP, B, CH
3. – 7. 5. 2021 – didaktické testy ČJL, ANJ, M
17. – 28. 5. 2021 – ústní maturitní zkoušky

Přehled zkoušek:

Rozpis předmětů profilové části MZ 2021

Maturitní témata:

MT_DVK 2021
MT_Chemie 2021
MT_Matematika 2021
MT_Přírodovědný základ 2021
MT_Společenskovědní základ 2021
MT_TZOP pro ekology 2021
MT_TZOP pro fotografy 2021
MT_TZOP pro grafiky 2021
MT_TZOP pro chemiky 2021
MT_TZOP pro keramiky 2021
MT_TZOP pro oděv 2021

Český jazyk a literatura:

ČJL Obecná struktura zkoušky a čtenářský deník
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák
Seznam literárních děl pro ústní část MZ 2020-2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury

Cizí jazyky

MT_cizí jazyky 2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z cizího jazyka

Stanovení výsledné známky profilové MZ pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky

Stanovení výsledné známky profilové MZ z ČJL a CIJ

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou a praktická zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou
Profilová část maturitní zkoušky – praktická zkouška