Maturitní zkoušky 2019/2020

Termín podání přihlášky k MZ Podzim je nejpozději do  25.července 2020 !!!

V případě, že budete konat ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v podzimním termínu, je nutné také do 25.července odevzdat nový vlastní seznam literárních děl.

 

Podmínky pro konání maturitních zkoušek MZ Podzim 2020:

msmt_zvlastni_pravidla_MZ_podzim_2020

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky:

sdeleni_kriteria_hodnoceni_135
prilohy_sdeleni_kriteria_hodnoceni_dle 135
sdeleni_kriteria_hodnoceni_pisemna_prace_dle 561
prilohy_sdeleni_kriteria_hodnoceni_pisemna_prace dle 561

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

způsob hodnoceni profil.cast MZ

Český jazyk a literatura:

Školní seznam literárních děl_MZ 2020
Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák

Přehled profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

Rozpis předmětů_MZ 2020

Maturitní témata:

MT_ANJ_2020
MT_BIO_2020
MT_DVK_2020
MT_CHE_2020
MT_MAT_2020
MT_O a SPV Z_2020
MT_PRV Z_2020
MT_TEC_keramika_2020
MT_TZOP_ekologie_2020
MT_TZOP_fotografie_2020
MT_TZOP_grafika_2020
MT_TZOP_chemie_2020
MT_TZOP_oděvy_2020

Pro opravné maturitní zkoušky z MZ 2019:

MT_DVK_2018_2019