Maturitní zkoušky 2017/2018

Přihlašování k maturitní zkoušce Podzim 2018

Přihlásit se můžete dvěma způsoby:

  1. Ve škole nejpozději do pátku 22.6. vyplněním přihlášky k maturitní zkoušce
  2. Můžete zaslat poštou vyplněnou přihlášku tak, aby došla do školy do pátku 22.6. Formulář zde:
    Přihláška editovatelná bianco

V případě ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury nezapomeňte do stejného termínu odevzdat nový seznam literární četby!

Termíny písemných maturitních zkoušek – podzim 2018:

od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 7. září 2018. (detailní schéma bude upřesněno)

 

Přehled zkoušek profilové části MZ:

Rozpis predmetu_MZ 2018

Maturitní témata:

MT_TZOP_odevy_2017_2018
MT_TZOP_chemie_2017_2018
MT_TZOP_grafika_2017_2018
MT_TZOP_fotografie_2017_2018
MT_TZOP_ekologie_2017_2018
MT_TEC_keramika_2017_2018
MT_PRV_2017_2018
MT_O a SV Z_2017_2018
MT_MAT_2017_2018
MT_CHE_2017_2018
MT_DVK_2017_2018
MT_BIO_2017_2018

Český jazyk a literatura:

Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – vzor
Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky ve šk. r. 2017 2018