Maturitní zkoušky 2017/2018

Přihlašování k MZ Jaro 2017:

Žáci 4. ročníků se budou přihlašovat hromadně (dostanou předvyplněné přihlášky od TU).

Zájemci o opravnou maturitní zkoušku,  kteří ukončili 4. ročník v minulých letech si vyplní přihlášku sami a odevzdají ji na sekretariátu školy nejpozději do 1.12.2017. Poté mailem obdrží Výpis z přihlášky, který si následně zkontrolují a do školy pošlou potvrzení o správnosti údajů se svým podpisem.  Bianco editovatelná přihláška ke stažení ZDE:

Prihlaska_k_MZ (1)

 

Přehled zkoušek profilové části MZ:

Rozpis predmetu_MZ 2018

Maturitní témata:

MT_TZOP_odevy_2017_2018
MT_TZOP_chemie_2017_2018
MT_TZOP_grafika_2017_2018
MT_TZOP_fotografie_2017_2018
MT_TZOP_ekologie_2017_2018
MT_TEC_keramika_2017_2018
MT_PRV_2017_2018
MT_O a SV Z_2017_2018
MT_MAT_2017_2018
MT_CHE_2017_2018
MT_DVK_2017_2018
MT_BIO_2017_2018

Český jazyk a literatura:

Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – vzor
Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky ve šk. r. 2017 2018