Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je regionálním pořadatelem soutěže:

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

Pořadatel:          Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (region)
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (celostát)

Web soutěže:   www.mladychemikcr.cz

http://www.supskv.cz/mlady-chemik

Koordinátorka soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, příspěvkové organizaci:

Ing. Hana Zagyi
hana.zagyi@supskv.cz
tel.: 731 427 140

Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti.

Termín přihlášení do soutěže: do 31. 10. 2019 na adresu koordinátorky soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvkové organizaci.

 

První regionální kolo se uskuteční přímo na základní škole pod vedením učitelů chemie. Základní školy po zaslání přihlášky obdrží elektronickou cestou testy i se správnými výsledky. Vyučující testy vytisknou, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky ze své ZŠ, kteří se následně zúčastní druhého kola. Pravidla testu jsou následující:

  • na vypracování testu má žák 40 minut
  • za každou správnou odpověď se započítá 1 bod, za špatnou odpověď se nic neodečítá (pokud má otázka 3 správné odpovědi, její úplné zodpovězení je hodnoceno 3 body).

 

Jména tří nejlepších, jejich bodové hodnocení a počet všech zúčastněných žáků zašle vyučující ZŠ na adresu koordinátorky na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary, p. o. do 26. 11. 2019.

Druhé regionální kolo proběhne formou písemného testu:

  • pro základní školy v Plzeňském kraji v prostorách 10. Základní školy Plzeň, příspěvkové organizace (Náměstí míru 6, 30100 Plzeň) dne 10.12. 2019 od 10:00 hodin (sraz ve vestibulu školy v 9:50 hodin)
  • pro základní školy v Karlovarském kraji v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské K. Vary, p. o. dne 11.12. 2019 od 10:00 hodin

Test bude trvat cca 70 minut. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby a kalkulačku. Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do třetího regionálního kola – regionálního finále.

 

Třetí regionální kolo – regionální finále se uskuteční v laboratoři Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské K. Vary, p. o. a prověří praktické dovednosti soutěžících. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby, kalkulačku a laboratorní plášť. Celkové pořadí určí výsledky 2. a 3. kola (součet bodů). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Tři nejlepší žáci postupují do celostátního finále, které se tradičně uskuteční na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězové regionálního finále budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků na své ZŠ a získají hodnotné ceny od našich partnerů.

Termín 3. kola: 8. a 9. ledna 2020 vždy v 10:00 hodin

Celostátního finále se zúčastní tři nejlepší finalisté z regionální soutěže jednotlivců z Karlovarského a Plzeňského kraje spolu s vítězi ostatních regionálních kol z celé ČR. Celkový počet finalistů v celostátním kole je 40.

Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 9. června 2020. Základní školy obdrží pozvánky pro postupující žáky v březnu 2020 a harmonogram celostátního finále do konce dubna 2020. S sebou si žáci vezmou psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť a přezůvky. Body z předchozích kol se nezapočítávají, rozhodnou pouze výsledky teoretické a praktické části celostátního finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek teoretické části soutěže.

Nejúspěšnější mladí chemici ČR se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim budou předány v den celostátního finále, přičemž odměněni budou všichni zúčastnění.