Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

chemie 3

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je regionálním pořadatelem soutěže:

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

Pořadatel:          Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (region)
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (celostát)

Web soutěže:    www.mladychemikcr.cz

http://www.supskv.cz/mlady-chemik

 

Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti.

Termín přihlášení do soutěže: říjen 2018 (termíny a propozice budou  upřesněny zde)