Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

chemie 3

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je regionálním pořadatelem soutěže:

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR

Pořadatel:          Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (region)
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (celostát)

Web soutěže:   www.mladychemikcr.cz

http://www.supskv.cz/mlady-chemik

Koordinátorka soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, příspěvkové organizaci:           Ing. Hana Zagyi
hana.zagyi@supskv.cz
tel.: 731 427 140

Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti.

Termín přihlášení do soutěže: do 31. 10. 2018 na adresu koordinátorky soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, příspěvkové organizaci.

 

První regionální kolo se uskuteční přímo na základní škole pod vedením učitelů chemie. Základní školy po zaslání přihlášky obdrží elektronickou cestou testy i se správnými výsledky. Vyučující testy vytisknou, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky ze své ZŠ, kteří se následně zúčastní druhého kola. Pravidla testu jsou následující:

  • na vypracování testu má žák 40 minut
  • za každou správnou odpověď se započítá 1 bod, za špatnou odpověď se nic neodečítá (pokud má otázka 3 správné odpovědi, její úplné zodpovězení je hodnoceno 3 body).

 

Jména tří nejlepších, jejich bodové hodnocení a počet všech zúčastněných žáků zašle vyučující ZŠ na adresu koordinátorky na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, p. o. do 27. 11. 2018.

Druhé regionální kolo proběhne formou písemného testu:

  • pro základní školy v Karlovarském kraji v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy K. Vary, příspěvkové organizace dne 12. 2018 od 10:00 hodin
  • pro základní školy v Plzeňském kraji v prostorách 10. Základní školy Plzeň, příspěvkové organizace (Náměstí míru 6, 30100 Plzeň) dne 12. 2018 od 10:00 hodin (sraz ve vestibulu školy v 9:50 hodin)

Test bude trvat cca 70 minut. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby a kalkulačku. Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do třetího regionálního kola – regionálního finále.

Třetí regionální kolo – regionální finále se uskuteční v laboratoři Střední uměleckoprůmyslové školy K. Vary, příspěvkové organizace a prověří praktické dovednosti soutěžících. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby, kalkulačku a laboratorní plášť. Celkové pořadí určí výsledky 2. a 3. kola (součet bodů). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Tři nejlepší žáci postupují do celostátního finále, které se tradičně uskuteční na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězové regionálního finále budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků na své ZŠ a získají hodnotné ceny od našich partnerů.

Termín 3. kola: 7. a 8. ledna 2019 vždy v 10:00 hodin (bude trvat cca 4 hodiny).

Celostátního finále se zúčastní tři nejlepší finalisté z regionální soutěže jednotlivců z Karlovarského a Plzeňského kraje spolu s vítězi ostatních regionálních kol z celé ČR. Celkový počet finalistů v celostátním kole je 40.

Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 11. června 2019. Základní školy obdrží pozvánky pro postupující žáky v březnu 2019 a harmonogram celostátního finále do konce dubna 2019. S sebou si žáci vezmou psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť a přezůvky. Body z předchozích kol se nezapočítávají, rozhodnou pouze výsledky teoretické a praktické části celostátního finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek teoretické části soutěže.

Nejúspěšnější mladí chemici ČR se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim budou předány v den celostátního finále, přičemž odměněni budou všichni zúčastnění. Pro finalisty i doprovod bude zajištěn zdarma oběd v menze a ubytování na kolejích školy. Vzdálenějším finalistům bude vyplácen příspěvek na jízdné 1 Kč/km (po předložení jízdenky nebo plánovače trasy).