Beseda s bývalými absolventy

Dne 26. 6. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda se dvěma bývalými absolventy oděvního designu. Nyní oba studují na vysokých školách -Veronika Horáková na Karlově univerzitě, obor Sociologie,  Zdeněk Holeček  na Univerzitě  J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ,  obor Oděvní design.

Oba studenti seznámili naše žáky  1., 2. a 3.  ročníku oděvního designu  s příjímacím řízením na vysoké školy a průběhem studia. Záměrně byli vybráni studenti s tímto zaměřením, aby si žáci uvědomili, že je studium tohoto oboru o mnoho pestřejší. Na všechny dotazy, které naši žáci položili, „vysokoškoláci“ rádi odpověděli.

Beseda proběhla v přátelské atmosféře.

Zpracovala: Pavlína Kanická