Beseda s absolventem oboru Aplikované chemie aneb Chemici sobě…

V pátek 1. 11 .2019 se uskutečnila beseda žáků oboru Aplikované chemie s naším absolventem Ing. Patrikem Faganem, který aktuálně dokončuje doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Žáci se v průběhu 3 hodin dozvěděli mnoho užitečných informací o studiu na VŠ, oborech VŠCHT,  o kreditovém systému, plnění zkoušek a zápočtů, ale i o mimoškolním společenském životě vysokoškoláků. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Na závěr jsme s přednášejícím domluvili spolupráci v podobě projektu Hodina moderní chemie, kdy k nám přijedou studenti VŠCHT se zajímavými pokusy. Velmi děkujeme Ing. Patriku Faganovi za chuť vracet se na půdu SUPŠ a předávat své zkušenosti našim žákům.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová